En

در این میان، بیشتر بازیگران فنی بازار از یکسو اعتقاد داشتند که کف قیمت دلار بالا آمده است و از سوی دیگر معتقد بودند اگر این ارز در انتهای روز بالای محدوده 3 هزار و 480 تومان به کار خود پایان دهد، به سمت مرز 3 هزار و 500 تومان حرکت خواهد کرد. با این حال، دلار تا ساعت 3 بعدازظهر از محدوده یاد شده عبور نکرد تا انتظارات افزایشی فنی بازار کاهش پیدا کند. روز گذشته، همسو با افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر رشد قرار گرفت و با هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و یک هزار تومان رسید. البته بازگشت اونس به محدوده هزار و 210 دلار نیز تا حدی انتظارات معامله‌گران سکه را بهبود بخشیده بود و در افزایش قیمت تاثیر داشت. سکه روز سه‌شنبه بیشتر در کانال میلیونی نوسان کرد، هر چند که در مقطع کوتاهی وارد کانال پایین‌تر نیز شد.

نوسان در محدوده 3470 تومان

روز سه‌شنبه، دلار روز کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشت. در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 473 تومان آغاز کرد که افزایشی 3 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه داشت. در ادامه روز سه‌شنبه، این ارز تا نزدیکی محدوده 3 هزار و 480 تومان نیز بالا رفت، ولی توان عبور از این محدوده را از خود نشان نداد. این در حالی بود که بهای دلار در معاملات آتی در مقطع کوتاهی از روز تا نقطه 3 هزار و 481 تومان بالا رفته بود. این در شرایطی بود که معامله‌گران نقدی با بازیگران آتی همسو نشدند و نهایتا دلار با قیمت 3 هزار و 473 تومان به کار خود پایان داد. این رقم 3 تومان بالاتر از روز دوشنبه بود و موجب شد اولین افزایش دلار پس از دو کاهش متوالی ثبت شود.

ناکامی انتظارات افزایشی

روز گذشته، بیشتر معامله‌گران بازار به تحلیل‌های بازیگران فنی توجه می‌کردند. به گفته فعالان، زمانی که فضای هیجانی در بازار وجود ندارد، توجه معامله‌گران بیشتر به تحلیل‌های فنی معطوف می‌شود. روز سه‌شنبه، بازیگران فنی اعتقاد داشتند اگر دلار وارد محدوده 3 هزار و 480 تومان شود و در آن باقی بماند، به سوی مرز 3 هزار و 500 تومان حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر، به گفته بازیگران فنی، بازگشت دلار از محدوده 3 هزار و 460 تومان در روز دوشنبه موجب شده بود که کف قیمتی دلار در روز سه‌شنبه بالاتر بیاید.بازیگران فنی اعتقاد داشتند که روز سه‌شنبه در صورتی که دلار از محدوده 3 هزار و 470 تومان پایین بیاید، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. با این حال، در چهارمین روز هفته، قیمت دلار نه از محدوده 3 هزار و 480 تومان عبور کرد و نه از محدوده 3 هزار و 470 تومان.

در چهارمین روز هفته، معامله‌گران بازار در کنار نظرات بازیگران فنی به نوسانات نرخ حواله درهم نیز توجه داشتند. روز سه‌شنبه، نرخ حواله درهم به بالای 950 تومان رسید تا انتظارات کاهشی معامله‌گران کمرنگ شود. عامل آخری که کمی در روند معاملات روز سه‌شنبه اثرگذار بود، تحرکات معامله‌گران آتی در بازار بود.

منبع : سایت دنیای اقتصاد