En
صرافی پاسارگاد-دریافت فرم ها

ملی‌پوشان که با استقبال حدود 50 ایرانی وارد فرودگاه سیدنی شده بودند پس از اینکه گیت ویژه‌ای برای این تیم برای خروج از فرودگاه باز شد، سریعاً راهی هتل محل اقامت خود شدند

ملی‌پوشان که با استقبال حدود 50 ایرانی وارد فرودگاه سیدنی شده بودند پس از اینکه گیت ویژه‌ای برای این تیم برای خروج از فرودگاه باز شد، سریعاً راهی هتل محل اقامت خود شدند