En

به گزارش «ایلنا» مهدی کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر‌معمول و غیر‌منطقی ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابی‌هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت‌سفارش‌ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است. وی اظهار کرد: بنابراین قرار شد ثبت‌سفارش‌هایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شوند.

وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به سازوکاری که برای فعالیت در این بازار تعریف شد، دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده؛ یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد‌کننده و صادر‌کننده همدیگر را پیدا می‌کنند و انتقال با نرخ توافقی، انجام می‌شود و در حالت دوم، صادرکننده‌های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می‌کنند. وی ادامه داد: در این مدت کم شکل‌گیری بازار دوم ارز، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید.

منبع : سایت دنیای اقتصاد